Inici / Edictes / Treballs en les voravies del Passeig del Valira

Treballs en les voravies del Passeig del Valira

Edicte del 13-10-2017 pel què es convoca un concurs per adjudicar els treballs de reforma i embelliment de les voravies del passeig del Valira

 

Conforme a l’acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió celebrada el dia 9 d’octubre de 2017, el Comú d’Escaldes-Engordany convoca un concurs públic per adjudicar l’execució dels treballs de reforma i ampliació de les voravies del passeig del Valira.


Les empreses interessades, previ pagament de la taxa corresponent, podran retirar del despatx del Departament d’Urbanisme del Comú (casa comuna, 3ª planta, tel: 890870) la documentació següent:

 

1) Convenció i clàusules administratives particulars, 2) plec de condicions tècniques, 3) quadre de preus unitaris, 4) pressupost, 5) plànols, 6) memòria i 7) estudi de seguretat i salut.

 

Les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de condicions i presentar al mateix despatx del Departament d’Urbanisme.

 

El termini de presentació finalitzarà el proper dia 16 de novembre, dijous, a les 17:15 hores.

 

El posterior acte d’obertura, a celebrar en data per determinar sobre la què els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 13 d’octubre de 2017.