Inici / Edictes / Treballs aparcament públic av. de les Escoles i Pessebre

Treballs aparcament públic av. de les Escoles i Pessebre

Edicte del 13-11-2017 pel què es convoca un concurs per adjudicar els treballs d’adequació d’una parcel·la situada entre les avingudes del Pessebre i de les Escoles per destinar-la a aparcament públic

 

Conforme a l’acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió celebrada el dia 4 de setembre de 2017, el Comú d’Escaldes-Engordany convoca un concurs públic per adjudicar l’execució dels treballs d’adequació d’una parcel·la situada entre les avingudes del Pessebre i de les Escoles per destinar-la a aparcament públic.

Les empreses interessades, previ pagament de la taxa corresponent, podran retirar del despatx del Departament d’Urbanisme del Comú (casa comuna, 3ª planta, tel: 890870) la documentació següent:

 

1) Convenció i clàusules administratives particulars, 2) plec de condicions tècniques, 3) quadre de preus unitaris, 4) pressupost, 5) plànols, 6) memòria i 7) estudi de seguretat i salut.

 

Les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de condicions i presentar al mateix despatx del Departament d’Urbanisme.

El termini de presentació finalitzarà el proper dia 14 de desembre, dijous, a les 17:15 hores.

El posterior acte d’obertura, a celebrar en data per determinar sobre la què els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 13 de novembre de 2017.