Inici / Edictes / Subministrament de carburant

Subministrament de carburant


Edicte del 6-11-2017 pel què es convoca un concurs per contractar el subministrament de carburant per als vehicles del parc mòbil del Comú


Conforme a l’acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2017, el Comú d’Escaldes-Engordany convoca un concurs públic per contractar el subministrament de carburant per als vehicles del parc mòbil del Comú.

La durada del contracte que s’establirà amb l’empresa adjudicatària, serà d’un any.


Al taulell del Departament de Tràmits del Comú (casa comuna, planta baixa, tel: 890890) les persones o empreses interessades podran obtenir el plec de bases que regirà el concurs i/o qualsevol informació complementària que vulguin requerir.

Les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de bases i presentar al mateix taulell del Departament de Tràmits.

El termini de presentació finalitzarà el proper dia 7 de desembre, dijous, a les 17:15 hores.

El posterior acte d’obertura, a celebrar en data per determinar sobre la què els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 6 de novembre de 2017.