Inici / Edictes / Fabricació i instal·lació rètol lluminós

Fabricació i instal·lació rètol lluminós


Edicte del 30-10-2017 pel què es convoca un concurs per adjudicar la fabricació i instal·lació d’un rètol lluminós a la carretera de la Plana, indicatiu de l’entrada a la vall del Madriu-Perafita-Claror


Conforme a l’acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2017, el Comú d’Escaldes-Engordany convoca un concurs públic per adjudicar la fabricació i instal·lació d’un rètol lluminós a la carretera de la Plana, indicatiu de l’entrada a la vall del Madriu-Perafita-Claror.

Les empreses interessades, previ pagament de la taxa corresponent, podran retirar del despatx del Departament d’Urbanisme del Comú (casa comuna, 3ª planta, tel: 890870) la documentació següent:

1) Convenció i clàusules administratives particulars, 2) plec de condicions tècniques, 3) memòria i 4) pressupost.

Les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de condicions i presentar al mateix despatx del Departament d’Urbanisme.


El termini de presentació finalitzarà el proper dia 30 de novembre, dijous, a les 17:15 hores.

El posterior acte d’obertura, a celebrar en data per determinar sobre la què els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 30 d’octubre de 2017.