Inici / Edictes / Adjudicacions novembre 2017

Adjudicacions novembre 2017

Vistes la Llei de Contractació Pública, articles 5, 20.4 i 51, i l’Ordinació General del Pressupost, el Comú d’Escaldes-Engordany fa públiques les següents ADJUDICACIONS:


Objecte: execució del projecte de reforma de les instal·lacions de les Piscines Comunals
Termini d’execució: 1 any (a partir de la formalització de l’acta de replanteig)
Adjudicatari: PROGEC, SA
Import*: 1.749.677,11 €
Partida pressupost: 501-3420001-61200
Òrgan contractant: Consell de Comú
Data acord adjudicació: 29 de setembre de 2017

Objecte: lloguer, muntatge i desmuntatge de la il·luminació i elements de decoració de nadal a diferents indrets de la parròquia durant els anys 2017,
2018 i 2019
Adjudicatari: NOVELEC
Import*: 294.963,70 € / any
Partida pressupost: 611-4310003-20550
Òrgan contractant: Consell de Comú
Data acord adjudicació: 29 de setembre de 2017

Objecte: treballs de renovació de serveis i embelliment del carrer Santa Anna (treballs adjudicats conjuntament amb els que realitzaran Feda i Capesa i en les
seves respectives xarxes)
Termini d’execució: 10 setmanes (a partir de la formalització de l’acta de replanteig)
Adjudicatari: TP UNITAS
Import *: 422.514,52 € (import global del que el Comú n’assumeix 373.419,29 €
i les empreses abans esmentades, la resta)
Partida pressupost: 501-1610000-61731 i 501-4501001-60720
Òrgan contractant: Consell de Comú
Data acord adjudicació: 20 de novembre de 2017

 

Objecte: producció d’una sèrie d’entrevistes (amb creació d’un arxiu web i
un arxiu HDD) sota el títol “Memòria viva d’Escaldes-Engordany”
Adjudicatari: MC+I (Modula Comunicació + Imaginaris)
Import*: 17.765 €
Partida pressupost: 610-3310001-22620
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 14 d’agost de 2017

Objecte: treballs per a la instal·lació de barreres automàtiques a
l’aparcament de la plaça Creu Blanca
Adjudicatari: CONSTRUCCIONS ENTRIMO
Import*: 11.044,34 €
Partida pressupost: 501-1331020-60711
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 21 d’agost de 2017

Objecte: contractació dels serveis per a l’organització del 10è Congrés
Mundial de Turisme de Neu i Muntanya
Adjudicatari: IDÒNIA
Import*: 33.941,60 €
Partida pressupost: 611-4320002-22682
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 28 d’agost de 2017

Objecte: reparació de la solera del camp de futbol del Prat del Roure
(treballs complementaris als de substitució de la gespa)
Adjudicatari: UNITAS (procediment de contractació directa)
Import*: 27.550 € (IGI no inclòs)
Partida pressupost: 621-3420003-61702
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 11 de setembre de 2017

Objecte: adquisició d’una camioneta per a ús del Departament de Medi Ambient
Adjudicatari: PYRENÉES HERACLES
Import*: 27.000 € (inclou la represa del vehicle usat)
Partida pressupost: 401-1710000-60400
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 18 de setembre de 2017

 

Objecte: subministrament de material de telegestió de la xarxa
d’enllumenat públic
Adjudicataris: SATA
Imports*: 16.113,90 €
Partida pressupost: 401-1650000-60730
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 18 de setembre de 2017

Objecte: adquisició de lluminàries Led pel manteniment i renovació
de la xarxa d’enllumenat públic
Adjudicataris: COMERCIAL CAIRÓ, NOVELEC i GEA
Imports*: 28.572,05 € (C. Cairó) + 8.288 € (Novelec) + 5.517,81 € (Gea)
Partida pressupost: 401-1650000-60730
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 18 de setembre de 2017

Objecte: serveis de consultoria, desenvolupament i parametrització de les aplicacions informàtiques del Departament de Finances
Durada del contracte: 1 any, renovable
Adjudicatari: GALBIS MENDIOLA CONSULTORS
Import*: 25.000 € / any (IGI no inclòs)
Partida pressupost: 201-9310000-21760
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 25 de setembre de 2017

Objecte: subministrament de vestimenta d’hivern per als agents de circulació
Adjudicatari: INSIGNA UNIFORMES, SL
Import*: 44.991 €
Partida pressupost: 103-1330000-22140
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 25 de setembre de 2017

Objecte: redacció del projecte i direcció dels treballs de construcció d’una rampa d’accés i una caixa d’ascensor a l’aparcament Pessebre-Escoles
Adjudicatari: SINUS ENGINY
Honoraris: 6 %
Partida pressupost: 501-1331062-60711
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 9 d’octubre de 2017

 

Objecte: redacció del projecte i direcció dels treballs de reforma de
les plantes 1a i 5a de casa comuna
Adjudicatari: ATECI
Honoraris: 2,80 %
Partida pressupost: 501-9201020-60200
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 23 d’octubre de 2017

 

(*) Els imports, si no s’especifica el contrari, consten amb l’IGI inclòs.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 24 de novembre de 2017.