Inici / Edictes / Adjudicacions desembre 2017

Adjudicacions desembre 2017

Edicte del 22-12-2017 pel què es fan públiques diverses adjudicacions


Vistes la Llei de Contractació Pública, articles 5, 20.4 i 51, i l’Ordinació General del Pressupost, el Comú d’Escaldes-Engordany fa públiques les següents ADJUDICACIONS:

 

Objecte: treballs de reforma de les façanes de Casa Comuna
Termini d’execució: 15 setmanes (a partir de la formalització de l’acta de replanteig)
Adjudicatari: PROGEC, SA
Import*: 272.819,53 €
Partida pressupost: 501-9201020-60200
Òrgan contractant: Consell de Comú
Data acord adjudicació: 21 de desembre de 2017

 

Objecte: treballs de reforma de les façanes de l’edifici del Centre Social i Recreatiu de l’av. Fiter i Rossell
Termini d’execució: 15 setmanes (a partir de la formalització de l’acta de replanteig)
Adjudicatari: TOT CONSTRUCCIONS, SL
Import*: 200.773,46 €
Partida pressupost: 501-9201021-60200
Òrgan contractant: Consell de Comú
Data acord adjudicació: 21 de desembre de 2017

 

Objecte: treballs d’adequació d’una parcel·la situada entre l’av. del
Pessebre i l’av. de les Escoles per destinar-la a aparcament
Termini d’execució: 9 setmanes (a partir de la formalització de l’acta de replanteig)
Adjudicatari: TP UNITAS, SAU
Import*: 299.994,96 €
Partida pressupost: 501-1331062-60711
Òrgan contractant: Consell de Comú
Data acord adjudicació: 21 de desembre de 2017

 

Objecte: serveis d’assistència tècnica a la propietat per l’execució
dels treballs de reforma de les Piscines Comunals
Adjudicatari: RUBIO TERRISSÉ, SL
Honoraris: 1,2% (20.996,13 €)
Partida pressupost: 501-3420001-61200
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 13 de novembre de 2017

 

Objecte: compra d’una moto tipus quad
Adjudicatari: HRC TOP MOTO
Import*: 9.686,50 €
Partida pressupost: 401-1632000-60400
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 13 de novembre de 2017

 

Objecte: compra de la llicència del programa informàtic Gtwin Multes i servei d’assistència tècnica
Adjudicatari: TAO, SA
Import*: 8.718,75 €
Partida pressupost: 801-9340000-64050
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 27 de novembre de 2017

 

Objecte: ampliació del contracte de lloguer 2017-2019 de l’enllumenat de nadal per cobrir el tram comprés entre el c. de la Constitució i l’av. de les Escoles (conforme al previst a l’art. 22.f de la Llei de contractació pública)
Adjudicatari: NOVELEC
Import*: 49.449 €
Partida pressupost: 611-4310003-20550
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 27 de novembre de 2017

 

Objecte: compra de 2 motos per a ús del Servei de Circulació
Adjudicatari: AUTOMÒBILS PYRENÉES
Import*: 14.296 € (-600 € represa)
Partida pressupost: 401-1330000-60400
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 27 de novembre de 2017

 

Objecte: compra d’un vehicle grua per a ús del Servei de Circulació
djudicatari: GARATGE NOGREDA
Import*: 55.907,50 €
Partida pressupost: 401-1330000-60400
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 27 de novembre de 2017

 

Objecte: compra d’un camió per a ús de la brigada d’obres
Adjudicatari: GARATGE NOGREDA
Import*: 117.362,91 €
Partida pressupost: 401-4501001-60400
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 27 de novembre de 2017

 

Objecte: treballs de pintura de diferents edificis i espais comunals
Adjudicatari: PINTURES ART NOU
Import*: 22.459,04 €
Partida pressupost: partides diverses
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 27 de novembre de 2017

 

Objecte: treballs de pintura d’un mural commemoratiu de la creació de la parròquia a la façana de l’edifici casa Tres Diners (av. del Fener núm. 30)
Adjudicatari: RÈTOLS LAFONT
Import*: 8.201,15 €
Partida pressupost: 104-3381009-22670
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 27 de novembre de 2017

 

Objecte: treballs de reforma i ampliació de les voravies del passeig del Valira
Adjudicatari: ENTRIMO, SLU
Import*: 93.434,55 €
Partida pressupost: 501-4501001-60720
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 4 de desembre de 2017

 

Objecte: compra i col·locació de gespa artificial i treballs de pavimentació
al parc infantil de l’av. del Fener.
Adjudicatari: CONSTRUCCIONS LLESUI
Import*: 12.853,50 €
Partida pressupost: 501-4501015-60780
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 4 de desembre de 2017

 

Objecte: treballs complementaris al projecte d’embelliment i renovació
de serveis de l’av. del Fener (conforme al previst a l’art. 22.f de la Llei
de contractació pública)
Adjudicatari: TP UNITAS, SA
Import*: 149.774,09 €
Partida pressupost: 501-4501001-60720
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 4 de desembre de 2017

 

(*) Els imports, si no s’especifica el contrari, consten amb l’IGI inclòs.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 22 de desembre de 2017.