Inici / Edictes / Treballs carrer Sant Antoni

Treballs carrer Sant Antoni


Edicte del 9-2-2018 pel què es convoca un concurs per adjudicar els treballs de construcció de terrasses i adequació de les voreres del carrer Sant Antoni

  

Conforme a l’acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2018, el Comú d’Escaldes-Engordany convoca un concurs públic per adjudicar l’execució dels treballs de construcció de terrasses i adequació de les voreres del carrer Sant Antoni.

Les empreses interessades, previ pagament de la taxa corresponent, podran retirar del despatx del Departament d’Urbanisme del Comú (casa comuna, 3ª planta, tel: 890870) la documentació següent:

1) Convenció i clàusules administratives particulars, 2) plec de condicions tècniques, 3) quadre de preus unitaris, 4) pressupost, 5) plànols, 6) memòria i 7) estudi de seguretat i salut.

Les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de condicions i presentar al mateix despatx del Departament d’Urbanisme.

El termini de presentació finalitzarà el proper dia 15 de març, dijous, a les 17:15 hores.

El posterior acte d’obertura, a celebrar en data per determinar sobre la què els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 9 de febrer de 2018.

 

Podeu descarregar-vos les condicions al següent enllaç:

Plec de bases