Inici / Edictes / Correcció d'errata (plaça de cap de cadastre)

Correcció d'errata (plaça de cap de cadastre)

CORRECCIÓ D’ERRATA

 

Correcció d’errata del 9-2-2018, relativa a l’Edicte pel què es convoca un concurs selectiu d’ingrés de personal per proveir la plaça de cap de cadastre, publicat al BOPA núm. 8 del 7-2-2018

 

Vist l’Edicte del 2-2-2018, publicat al BOPA núm. 8 de data 7-2-2018, pel qual es convoca un concurs selectiu d’ingrés de personal per proveir la plaça de cap de cadastre;

Atès que en aquest document (4t paràgraf) s’hi constata un error a corregir, relatiu a les condicions del contracte amb la persona escollida;

Es fa pública la següent correcció d’errata:

 

On hi diu

“Els contractes amb les persones escollides s'establiran en conformitat amb la Llei de la funció pública i la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals.”

Hi ha de dir

“El contracte amb la persona escollida s'establirà en conformitat amb la Llei de la funció pública.”

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 9 de febrer de 2018.