Inici / Edictes / Adjudicacions juny 2018

Adjudicacions juny 2018

Edicte del 29-6-2018 pel què es fan públiques diverses adjudicacions

 

Vistes la Llei de Contractació Pública, articles 5, 20.4 i 51, i l’Ordinació General del Pressupost, el Comú d’Escaldes-Engordany fa públiques les següents ADJUDICACIONS:

Objecte: subministrament, muntatge i posada en funcionament de 4 unitats de climatització destinades al pavelló Prat Gran
Adjudicatari: EM-T ENGINYERIA
Import*: 253.024,10 €, Igi no inclòs
Partida pressupost: 402-3420002-61300
Òrgan contractant: Consell de Comú
Data acord adjudicació: 25 de juny de 2018

Objecte: concessió, en règim d’ocupació privativa de terrenys comunals, de l’explotació d’un servei de lloguer de bicicletes tot terreny a la zona d’Engolasters
Durada de la concessió: 5 anys
Cànon anyal: 1.000 €
Adjudicatari: ESPORTS ELIT
Òrgan contractant: Consell de Comú
Data acord adjudicació: 25 de juny 2018

Objecte: treballs complementaris al projecte inicial de construcció del pont de la Plana (adjudicació conforme a l’art. 22 de la Llei de contractació pública)
Adjudicatari: CONSTRUCCIONS ROCA
Import*: 18.213,31 €
Partida pressupost: 501-4501001-61702
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 19 de març de 2018

Objecte: serveis de propietat delegada per l’execució del projecte de remodelació de l’av. Carlemany
Adjudicatari: RUBIO-TERRISSÉ, SL
Honoraris: 1,5% sobre previsió del cost de l’obra
Partida pressupost: 501-4501001-60701
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 19 de març de 2018

 

Objecte: reparació de diverses tanques metàl·liques de protecció de l’aparcament el Falgueró (procediment de contractació directa per motius de reconeguda urgència)
Adjudicatari: CONSTRUCCIONS CARRACEDO
Import*: 12.061 €
Partida pressupost: 501-4501001-21902
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 26 de març de 2018

Objecte: redacció del projecte i direcció dels treballs de renovació dels serveis de l’av. Fiter i Rossell
Adjudicatari: ENGINYERIA BERNABÉ RODRIGUEZ
Honoraris: 2,95% sobre previsió del cost de l’obra
Partida pressupost: 501-1611000-61731
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 26 de març de 2018

Objecte: subministrament de 4.585 geranis (contractació urgent seguida a la renúncia de l’empresa guanyadora de la licitació)
Adjudicatari: TOT NATURA
Import*: 11.645,90 €
Partida pressupost: 502-1710000-21711
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 26 de març de 2018

Objecte: compra d’una camioneta per a ús del Departament de Serveis (adjudicació conforma a l’art. 46.2 de la Llei de contractació pública)
Adjudicatari: AUTOMÒBILS PYRÉNÉES
Import*: 25.000 €
Partida pressupost: 401-1620003-60400
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 23 d’abril de 2018

Objecte: servei de catering per a infants de 3-5 anys inscrits als Esports d’Estiu
Adjudicatari: BIO BIO
Import *: 11.275 €, IGI no inclòs (import aproximat en funció del
nombre final d’inscripcions)
Partida pressupost: 621-3410010-22150
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 23 d’abril de 2018

Objecte: servei de transport de passatgers per als desplaçaments
dels inscrits als Esports d’Estiu 2018
Adjudicatari: VIATGES ESPANYA
Import*: 16.500 (estimació)€
Partida pressupost: 621-3410010-22320 / 621-3410010-22690
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 23 d’abril de 2018

Objecte: compra de lluminàries LED destinades al pavelló Prat Gran
Adjudicataris: COMERCIAL CAIRÓ i GEA
Import*: 27.119,63 € (Comercial Cairó) + 832 € (Gea)
Partida pressupost: 621-3420002-61200
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 2 de maig de 2018

Objecte: lloguer i muntatge d’una plataforma i graderies per a una pista de bàsquet 3x3 outdoor què s’instal·larà a la plaça Coprínceps
Adjudicatari: MAPESA
Import*: 23.590 €
Partida pressupost: 621-3400000-22686
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 2 de maig de 2018

Objecte: sonorització, il·luminació i assistència tècnica dels cicles de concerts a celebrar durant l’estiu 2018
Adjudicatari: SERVER SONOS
Import*: 22.495,09 €
Partida pressupost: 610-3340000-20300
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 2 de maig de 2018

Objecte: treballs de substitució de trams diversos de baranes de protecció en diferents carrers i espais públics de la parròquia
Adjudicatari: SERRALLERIA INDUSTRIAL JJ
Import*: 18.434 €
Partida pressupost: 401-4501001-61702
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 7 de maig de 2018

Objecte: control de qualitat dels treballs de remodelació de l’av. Carlemany
Adjudicatari: PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL
Import*: 9.666,25 €
Partida pressupost: 501-4501001-60701
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 14 de maig de 2018

Objecte: peritatges urbanístics per determinar els valors del sòl de cada unitat d’actuació del POUP i la seva actualització anyal
Adjudicatari: PERITAXA
Import: peritatges: 6.800 € / actualització anyal: 4.700 €
Partida pressupost: 501-1510000-22760
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 28 de maig de 2018

Objecte: subministrament i instal·lació d’elements per equipar diferents parcs infantils de la zona del Prat del Roure
Adjudicataris: MULTISERVEIS COPRÍNCEP i SENYALITZACIONS STOP
Import*: 87.713 € (Multiserveis Copríncep) + 59.996,33 € (Senyalitzacions Stop)
Partida pressupost: 501-4501011-60780
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 4 de juny de 2018

Objecte: reparació del paviment del museu Artalroc
Adjudicatari: SERRALLERIA JOAN
Import*: 11.127,76 €
Partida pressupost: 402-3330001-21200
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 11 de juny de 2018

 

(*) Els imports, si no s’especifica el contrari, consten amb l’IGI inclòs.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 29 de juny de 2018.