Inici / Edictes / Reforma plantes 1a, 5a i sala d'actes

Reforma plantes 1a, 5a i sala d'actes

Edicte del 29-6-2018 pel què es convoca un concurs per adjudicar els treballs de reforma de les plantes 1a, 5a i sala d’actes de l’edifici administratiu del Comú

Conforme a l’acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió celebrada el dia 25 de juny de 2018, el Comú d’Escaldes-Engordany convoca un concurs públic per adjudicar l’execució dels treballs de reforma de les plantes 1a, 5a i sala d’actes de l’edifici administratiu del Comú.

Per participar al concurs, el plec de bases es pot descarregar gratuïtament des del web www.e-e.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Comú

Per participar al concurs, es pot descarregar gratuïtament des del web www.e-e.ad o retirar del despatx del Departament d’Urbanisme del Comú (casa comuna, 3ª planta, tel: 890870) la documentació següent:

1) Convenció i clàusules administratives particulars, 2) plec de condicions tècniques, 3) quadre de preus unitaris, 4) pressupost, 5) plànols, 6) memòria i 7) estudi de seguretat i salut.

Les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de condicions i presentar al mateix despatx del Departament d’Urbanisme.
El termini de presentació finalitzarà el proper dia 3 d’agost, divendres, a les 15:00 hores.
El posterior acte d’obertura, a celebrar en data per determinar sobre la què els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 29 de juny de 2018.

 

Podeu descarregar-vos el plec de bases i els documents al següent enllaç:

Plec de bases

Fe d'errata