Inici / Edictes / Correcció d'errata

Correcció d'errata

CORRECCIÓ D’ERRATA

Correcció d’errata del 5-10-2018, relativa a l’annex núm. 1 del Decret pel que s’aprova el Pla Parcial de la UA-Suble-31, zona del Soqué, publicat al BOPA núm. 42 del 4-7-2018


Vist el Decret del 25-6-2018, publicat al BOPA núm. 42 de data 4-7-2018, pel que s’aprova el Pla Parcial de la UA-Suble-31, zona del Soqué;


Atès que en l’annex núm. 1 d’aquest document, la relació de propietaris afectats que hi figura és incompleta;

Es fa pública la versió corregida i definitiva del dit annex núm. 1:

Annex núm. 1

Relació de propietaris afectats pel Pla Parcial de la unitat d’actuació UA-Suble-31, zona del Soqué:

· PROMOCIONS EL SOQUÉ, SA
· Sra. Alice Rose SAZY
· Sr. David RODRIGUEZ ZAMORA
· Sr. Marc RODRIGUEZ ZAMORA
· Sra. Lara RODRIGUEZ ZAMORA
· Sra. Josepa GARCIA NAUDÍ
· Sra. Avelina BESOLÍ BACO
· Sra. Montserrat SIRES GRAU

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 5 d’octubre de 2018.