ACCIÓ SOCIAL

El Departament d’Acció Social té per objectiu assegurar que els principis fonamentals de l’Estat del benestar operen correctament, amb vigoroses xarxes de protecció per a les persones menys afavorides, garantint una qualitat de vida digna de la ciutadania, la igualtat d’oportunitats i la reducció de les desigualtat socials.

És a través d’aquestes accions que es vol aconseguir prevenir situacions de desprotecció, exclusió i dependència, garantint els drets de les persones a una vida digna, a la cohesió i a la justícia social.

 

Acció Social - Carrer Prat Gran, edifici Prat Gran - 1a planta (accés per la porta ubicada al costat del pavelló)

Telèfon: 890 896