COMISSIONS

 

Recursos humans:

Magda Mata, Meritxell Massoni, Núria Barquín i Jordi Vilanova

 

Promoció i dinamització turística i econòmica (turisme i comerç):

Meritxell Massoni, Joao Lima i Miquel Aleix

 

Circulació i aparcaments:

Rosa Gili, Valentí Closa, Magda Mata i Núria Barquín

 

Finances, administració, compres i TIC:

Joaquim Dolsa, Josep Batalla, Valentí Closa i Jordi Vilanova

 

Esports i vida cultural:

Josep Batalla, Valentí Closa, Antoni Fernandez, Jordi Vilanova i Núria Barquín

 

Medi ambient, mobilitat i serveis:

Cèlia Vendrell, Joao Lima, Josep Batalla i Miquel Aleix

 

Habitatge, urbanisme i accessibilitat:

Rosa Gili, Cèlia Vendrell, Antoni Fernandez, Meritxell Massoni i Miquel Aleix

 

Atenció a les persones i proximitat (infància, gent gran, joventut, punt d’informació i participació):

Magda Mata, Antoni Fernández, Joao Lima i Núria Barquín