Inici / Política de galetes i Política de privacitat

Política de galetes

Llegiu aquesta Política de galetes juntament amb la nostra Política de privacitat.

Ús de galetes al nostre lloc web

Utilitzem galetes per recollir informació sobre les vostres preferències en línia. Una galeta és un petit fitxer de text que els llocs web instal·len a l'ordinador o el dispositiu mòbil dels usuaris que les visiten. Les galetes fan possible que el lloc web recordi les accions i preferències de l'usuari (identificador d'inici de sessió, idioma, mida de lletra i altres preferències de visualització), perquè aquest no hagi de tornar a configurar quan torni al lloc o navegui per les seves pàgines. Podeu obtenir més informació sobre les galetes i sobre com deshabilitar-les / habilitar-les aquí. (enllaç http://www.aboutcookies.org).

Utilitzem les següents categories de galetes al nostre lloc web:

 • Galetes estrictament necessàries

  Aquestes galetes són imprescindibles per permetre-us moure pel lloc web i utilitzar-ne les funcionalitats. Sense aquestes galetes, no es poden proporcionar els serveis que heu sol·licitat, com ara recordar les dades d'inici de sessió.

 • Galetes de rendiment

  Aquestes galetes recopilen informació anònima sobre com la gent utilitza el nostre lloc web. Per exemple, utilitzem galetes de Google Analytics per ajudar-nos a comprendre com les persones arriben, naveguen o utilitzen el nostre lloc i ajudar-nos a millorar aspectes com la navegació o l’experiència d’usuari. Les dades emmagatzemades per aquestes galetes mai mostren dades personals a partir de les quals poder establir la identitat individual.

 • Galetes de funcionalitat

  Aquestes galetes recorden les opcions que feu, com ara el país des del qual visiteu el nostre lloc web, la llengua i els paràmetres de cerca. Aquests es poden utilitzar per oferir-vos una experiència més adequada a les vostres seleccions i fer que les visites siguin més adaptades i agradables. La informació que recopilen aquestes galetes és anonimitzada i no pot fer un seguiment de l'activitat de navegació en altres llocs web.

Què fer si no voleu que es configurin les galetes a l'ordinador?

Algunes persones troben el fet que informació que s'emmagatzemi al seu ordinador o dispositiu mòbil una mica intrusiu, en particular quan aquesta informació és emmagatzemada i usada per un tercer sense el seu coneixement. Si ho preferiu, és possible bloquejar algunes o totes les galetes, o fins i tot esborrar les galetes que ja s'han configurat, però heu de tenir en compte que podeu perdre algunes funcionalitats. Per fer-ho, heu d'alterar la configuració de privadesa del vostre navegador (enllaç http://www.aboutcookies.org).

Política de privacitat

L'objectiu d'aquesta Política de privacitat és indicar-vos com utilitzarem les dades personals que recopilem o ens proporcioneu. Llegiu-la acuradament abans de continuar.

Aquesta Política de privacitat s'aplica a les dades personals recollides pel Comú d’Escaldes-Engordany en llocs web (inclosos els llocs i aplicacions mòbils) que enllacen amb aquesta Política de privacitat, mitjançant formularis de registre, enquestes, esdeveniments o si ens contacteu (en línia, per correu postal, telèfon o mitjans socials).

El Comú d’Escaldes-Engordany té la seva seu al Parc de la mola, 6, AD700 Escaldes-Engordany (tel. 890 890).

El Comú d’Escaldes-Engordany té l'adreça electrònica http://www.e-e.ad, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web del Comú.

El Comú d’Escaldes-Engordany, en el marc del que preveu La Constitució, la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari, el Codi de l’Administració, de 29 de març de 1989 i modificacions, la Llei qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993 i modificacions, la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre de 1993 i modificacions, la Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre de 1996, la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, té una sèrie de funcions que es concreten en l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns de 28 de desembre de 2011. Aquest lloc web inclou diferents continguts relatius a la protecció de dades de caràcter personal i relacionats amb els àmbits d'actuació i les funcions del Comú.

Aquest lloc web inclou informació sobre normativa, publicacions, pressupostos, informació d'actualitat i sobre activitats en què participa el Comú, entre altres qüestions.

Protecció de dades de caràcter personal

L'usuari pot navegar per la majoria de les pàgines del Comú sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos aquesta informació és necessària per proporcionar-li els serveis electrònics que sol·liciti. Les webs que requereixen aquesta informació la tracten segons la política exposada en els Decrets publicats a tal efecte i informen sobre l'ús de les dades en les seves declaracions específiques de privacitat.

Amb referència a això:

Per a cada servei electrònic concret, un responsable determina la finalitat i mitjans del tractament de les dades personals i assegura la conformitat del servei amb la política de privacitat.

Un responsable de protecció de dades garanteix que s'apliquin les disposicions del Decret.

Què és un servei electrònic?

Un servei electrònic a la web del Comú és un servei o un recurs posat a disposició a internet per millorar la comunicació entre ciutadans i empreses, d'una banda, i el Comú, per una altra.

Al web del Comú s'ofereixen o s'oferiran tres tipus de serveis electrònics:

 • Serveis informatius, que faciliten a ciutadans, mitjans de comunicació, empreses, administracions i altres responsables un accés fàcil i eficaç a la informació, incrementant amb això la transparència i la comprensió de les polítiques i activitats del Comú.
 • Serveis interactius de comunicació, que permeten millors contactes amb els ciutadans, les empreses, la societat civil i els agents públics i faciliten així les consultes i mecanismes de resposta per contribuir a conformar les polítiques, activitats i serveis del Comú.
 • Serveis de transacció, que permeten l'accés a totes les formes bàsiques de transaccions amb el Comú, per exemple: contractació, operacions financeres, contractació de personal, inscripció en actes, obtenció o compra de documents, etc.

Informació inclosa en una declaració específica de privacitat

Una declaració específica de política de privacitat de presentar la següent informació sobre la utilització de les dades de l'interessat:

 • Quina informació es recull, per a quina finalitat i a través de quin mitjà tècnic. El Comú recull exclusivament la informació personal en la mesura necessària per assolir un propòsit específic. La informació no es torna a utilitzar per a un propòsit incompatible amb el descrit.
 • A qui es revelen les dades. El Comú només revela la informació a tercers si és necessària per al compliment de la finalitat exposada anteriorment i només a les persones (o categories de persones) esmentades. El Comú no divulga dades personals per a fins de publicitat directa.
 • Com pot accedir a les seves dades, comprovar la seva exactitud i, en cas necessari, corregir-los. El titular de les dades té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals per motius legítims, excepte quan s'hagin recollit per complir amb una obligació legal, quan siguin necessaris per al compliment d'un contracte en el qual sigui part o quan s'hagin d'utilitzar per un propòsit per al qual hagi donat el seu consentiment inequívoc.
 • Quant de temps es guarden les dades. El Comú només guarda les dades el temps necessari per complir la finalitat de la seva recollida o del seu processament posterior.
 • Quines mesures de seguretat es prenen per protegir les dades contra un possible abús o accés no autoritzat.
 • Amb qui posar-se en contacte si té preguntes o queixes.

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments efectuats és el Comú d’Escaldes-Engordany

Parc de la mola, 6, AD700 Escaldes-Engordany

+376 890 890, comu@e-e.ad

Les dades de caràcter personal que es puguin recollir directament de l'interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament del Comú.

Llista de les activitats de tractament del Comú

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part del Comú, per al compliment d’objectius en base a un interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats al Comú així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

El Comú duu a terme les activitats de tractament següents:

 • Gestió de tributs i preus públics
 • Comunicacions i relacions institucionals
 • Gestió de Recursos Humans
 • Gestió econòmica
 • Expedients de tutela de drets, d'inspecció i sancionadors
 • Registre d'entrada i sortida de documents
 • Informes
 • Expedients

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran dades personals a tercers, amb l’excepció que existeixi una obligació legal.

Drets de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme pel Comú.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de les vostres dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, quan procedeixi, davant del Comú d’Escaldes-Engordany, Parc de la mola, 6, AD700 Escaldes-Engordany, +376 890 890, comu@e-e.ad.

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web del Comú.

El Comú no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web e-e.ad són de titularitat exclusiva del Comú o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús al Comú. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, d’acord amb allò disposat a la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, de 10-6-99. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

El Comú explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits el Comú pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

Comú d’Escaldes-Engordany

Parc de la mola, 6, AD700 Escaldes-Engordany

comu@e-e.ad

No s'autoritza en cap cas:

 • L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici al Comú conforme a les disposicions vigents.
 • L'ús comercial dels continguts del lloc web del Comú.
 • L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del Comú, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquest.
 • Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al lloc web. No obstant això, els continguts que siguin considerats com a dades obertes, podran ser objecte de reproducció fent menció expressa de la font d’obtenció dels mateixos.

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, el Comú treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit el Comú es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la finalitat esmentada.

La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

El lloc web del que és titular el Comú conté enllaços a llocs web de tercers, amb les seves polítiques de privadesa que són alienes a la del Comú. En accedir als llocs web podeu decidir si accepteu les seves polítiques de privacitat i de galetes. Amb caràcter general, si navegueu per internet podeu acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del navegador. El Comú no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el lloc web del Comú.