Inici / Actes Consell de Comú / 18 de febrer de 2013

18 de febrer de 2013

L’any dos mil dotze, dilluns, dia 18 de febrer, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 10, 17 i 27 de desembre de 2012, i 7, 14, 21 i 28 de gener de 2013.

3. Proposta d’acord per fraccionar la liquidació de l’impost sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i l’impost tradicional del foc i lloc.

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació modificativa de l’Ordinació Tributària.

5. Proposta d’aprovació del Reglament d’utilització de mitjans i eines que el Comú d’Escaldes-Engordany posa a disposició del personal.

6. Proposta d’aprovació del contracte de cessió d’aigua termal comunal amb Perfumeries Júlia, SA.

7. Proposta d’aprovació de l’addendum que modifica el contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans, atorgat el dia 9 d’agost del 2010 amb la societat Pirinenca de Serveis, SA.

8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en la sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2012.

9. Informes de caràcter general.

10. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 15:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió.

Previ a tot, demana al Ple guardar un minut de silenci per tal d’honorar la memòria del Sr. Marcel Besolí Baco, mort en data recent, el qual havia sigut conseller general de la parròquia i, en els darrers anys, un referent entre la gent gran del país com a president de la Federació de la Gent Gran.

Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.

Acta en format pdf