Inici / Decrets / Decret regulació fitxers de dades personals (mod. novembre 2013)

Decret regulació fitxers de dades personals (mod. novembre 2013)

Decret del 11-11-2013, de modificació del Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany

 

Vista la Llei de delimitació de competències dels Comuns, capítol II, secció primera, article 5.1,

Vista la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals,

Vist el Decret de data 23 d’octubre del 2008, de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 11 de novembre del 2013, ha aprovat el següent,

 

 

DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE REGULACIÓ DELS FITXERS DE DADES PERSONALS DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

 

 

Article únic

 

S’afegeix un nou fitxer, amb el núm. 29, i la denominició Fitxer de dades de vídeo vigilància a l’annex del Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany, com segueix:

 

 

"Fitxer 29

 

Denominació del fitxer de dades:

 

Vídeo vigilància i control d’accés de vehicles a la zona de vianants de l’avinguda Carlemany.

 

Finalitat del tractament del fitxer:

Vídeo vigilància d’edificis públics i mobiliari urbà del Comú d’Escaldes-Engordany, amb registre d’imatges cinematogràfiques i fotogràfiques de vianants i vehicles, per vigilància urbana i control dels vehicles que accedeixin a la zona de vianants de l’avinguda Carlemany.

 

Fonts de les quals s’obtenen les dades de caràcter personal:

Càmeres de vídeo vigilància disposades en diversos espais i edificis públics de la parròquia.

 

Tipologia de dades que conté el fitxer:

Pel·lícules de vídeo amb imatges de diversos espais i edificis públics de la parròquia, de les persones que hi circulen i/o accedeixen i les imatges dels vehicles que accedeixin a la zona de vianants de l’avinguda Carlemany.

 

Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:

No se’n preveu.

 

Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:

No se’n preveu

 

Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició:

Responsable d’informàtica del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

Durada de la conservació de les dades:

Enregistraments amb pel·lícula de vídeo: 15 dies

Imatges de vehicles que accedeixen a la zona de vianants: 3 anys

 

Descripció genèrica de les mesures tècniques i d’organització que s’apliquen al tractament del fitxer:

 

El fitxer està ubicat en diversos vídeo gravadors i ordinadors del Comú:

 

l Control d’accés a la ubicació física del servidor;

l Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);

l Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;

l Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i d’autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;

l Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;

l Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions".

 

 

 

Disposició final

 

Aquest decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 11 de novembre de 2013.