Inici / Actes Consell de Comú / 16 de setembre de 2013

16 de setembre de 2013

L’any dos mil tretze, dilluns, dia 16 de setembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2013.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 8, 15, 22 i 29 de juliol; 5, 12, 19 i 26 d’agost, i 2 de setembre de 2013.

3. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en les sessions celebrades els dies 2 i 31 de maig de 2013.

4. Informes de caràcter general:

1. Conforme a l’article 98 de la Llei de finances comunals, informe sobre l’estat d’execució del Pressupost 2013 (segon trimestre).

2. Altres informes de caràcter general.

5. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Joaquim Tomàs, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 15:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió.

Previ a tot, demana al Ple guardar un minut de silenci per tal d’honorar la memòria del Sr. Eduard Molné Armengol, mort en data recent, padrí de l’Hble. Sr. Eduard Molné.

Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.

 

Acta en format pdf