Inici / Actes Consell de Comú / 16 de desembre de 2013

16 de desembre de 2013

 L’any dos mil tretze, dilluns, dia 16 de desembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2013.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 28 d’octubre; 4, 11, 18 i 25 de novembre, i 2 de desembre de 2013.
3. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de crèdit extraordinari per fer front al projecte de substitució i millora dels equipaments de gestió i control d’accés als aparcaments comunals.
4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació sobre preus públics.
5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació del pressupost per a l’exercici econòmic 2014.
6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia.
7. Proposta d’aprovació del Reglament del Consell d’Infants.
8. Proposta d’aprovació de la modificació del Manual de procediments per a l’adquisició i baixes de l’immobilitzat, aprovat pel Comú el dia 5 de maig de 2011.
9. Proposta de renovació de la pòlissa de crèdit subscrita amb l’entitat bancària Crèdit Andorrà, SA, per l’import de 1.000.000 €, d’acord amb l’article 19 de l’Ordinació del Pressupost per a l’exercici econòmic 2013.
10. Proposta d’aprovació del conveni amb FEDA pel desenvolupament del projecte de cogeneració d’energia.
11. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la Vella, el Comú d’Escaldes-Engordany i la Unió Pro-Turisme, per a l’organització i coordinació de la Cavalcada de Reis.
12. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–Claror, en el curs de la sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2013.
13. Conforme a l’acord adoptat per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–Claror en la sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2013; proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Parc Natural de la Vall de Sorteny, el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa i la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–Claror. Si hi ha lloc, acord per facultar al President de torn de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–Claror per signar el conveni.
14. Proposta d’aprovació del calendari de dies festius de les oficines comunals per a l’any 2013.
15. Proposta d’aprovació del Decret de dies festius de la parròquia d’Escaldes-Engordany per a l’any 2013.
16. Precs i preguntes
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 15:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

 

Acta en format pdf