Inici / Decrets / Regulació fitxers de dades personals (aplicació per a dispositius mòbils Comú e-e)

Regulació fitxers de dades personals (aplicació per a dispositius mòbils Comú e-e)

Decret del 30-3-2015 de modificació del Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany

 

Vista la Llei de delimitació de competències dels comuns, capítol II, secció primera, article 5.1,

Vista la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals,

Vist el Decret de data 23 d’octubre del 2008, de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el 30 de març de 2015, ha aprovat el següent,

 

DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE REGULACIÓ DELS FITXERS DE DADES PERSONALS DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

El Decret de data 23 d’octubre del 2008, de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany (en endavant DRFD), queda confirmat i ampliat com segueix:

 

Article 1

Es crea un nou fitxer, amb el núm. 31 i la denominació Fitxer de dades de l’aplicació per a dispositius mòbils “e-e respon” que s’incorpora a l’annex del DRDF, com segueix:

“Fitxer 31

Denominació del fitxer de dades:

Fitxer de dades de l’aplicació per a dispositius mòbils “e-e respon”

Finalitat del tractament del fitxer:

Incidències en espais públics de la parròquia d'Escaldes-Engordany.

Fonts de les quals s’obtenen les dades de caràcter personal:

Dispositius mòbils dels ciutadans.

Tipologia de dades que conté el fitxer:

Nom, cognoms, passaport o tipus de document d'identitat i número, número de telèfon i correu electrònic, no essent obligatòria cap d'elles per poder informar de la incidència.

Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:

No se’n preveu.

Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:

No se’n preveuen.

Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició:

Responsable d’informàtica i/o responsable de Atenció ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany.

Descripció genèrica de les mesures tècniques i d’organització que s’apliquen al tractament del fitxer:

El fitxer està ubicat en servidors del Comú;

Control d’accés a la ubicació física del servidor;

Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);

Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;

Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i d’autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;

Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;

Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions.

 

Disposició final

Aquest decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 30 de març de 2015