Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació gestió de l'acompliment (juny 2015)

Ordinació gestió de l'acompliment (juny 2015)

Ordinació del 8-6-2015, de modificació de les modalitats d’avaluació de l’acompliment

 

 

Vista l’Ordinació de la funció pública comunal, de data 11 de desembre del 2002,

 

Vist el Reglament del sistema d’avaluació de l’acompliment de data 15 d’octubre del 2003, modificat pel Decret de data 26 de novembre del 2009,

 

Vista l’Ordinació de data 28 de juny del 2012, de modificació de les modalitats d’avaluació de l’acompliment,

 

Vist l’article núm. 7 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, tal com queda modificat per la Disposició final primera de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost 2015,

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 1 de juny del 2015, ha aprovat la següent Ordinació de modificació de les modalitats d’avaluació de l’acompliment, que s’articula com segueix.

 

 

Article únic

 

L’aplicació del sistema de gestió i avaluació de l’acompliment al personal del Comú d’Escaldes-Engordany en l’etapa 2014 – 2015, queda totalment suspès, tant pel que fa a la seva gestió com a la retribució.

 

 

Disposició final única

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

 

Cosa què és fa pública per a coneixement general.

 

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 8 de juny del 2015.