Inici / Actes Consell de Comú / 16 d'octubre de 2015

16 d'octubre de 2015

 L’any dos mil quinze, dilluns, dia 16 d’octubre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió de Consell celebrada el dia 27 de juliol de 2015.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 13, 20 i 27 de juliol; 3, 10, 17, 24 i 31 d’agost, i 9, 14, 21 i 28 de setembre del 2015.
3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària.
4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació d’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica
5. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de crédit extraordinari, per un import de 160.000 €, per a la subvenció a favor de la UPTEE corresponent a la reparació de les carrosses de la Cavalcada de Reis.
6. Proposta d’aprovació del Decret de modificació de les unitats d’actuació UA-Suble–27, el Noguer, i UA–Suble–31, zona del Soqué, del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany.
7. Proposta de delimitació del terreny conegut per “les Boïgues sota l’Espona del Frare”, propietat de Casa Quelo, amb el terreny comunal.
8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en la sessió celebrada el dia 26 de juny del 2015.
9. Informes de caràcter general.
10. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Eduard Molné què han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, es declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.

 

Acta en format pdf