Inici / Decrets / Calendari de les liquidacions dels impostos meritats durant el període impositiu 2017

Calendari de les liquidacions dels impostos meritats durant el període impositiu 2017

Per acord adoptat per la junta de Govern en la sessió celebrada el dia 27 de desembre del 2016, es publica el calendari de les liquidacions dels impostos meritats durant el període impositiu 2017:

 

IMPOSTOS  I  TAXES

Data Emissió 2017

Fí període voluntari

Impost tradicional del Foc i Lloc, taxes higiene i enllumenat de les persones censades al Comú

11/01/2017

09/02/2017

Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals i les corresponents taxes d'higiene i d'enllumenat i el preu públic de rètols. Primer venciment

01/03/2017

30/03/2017

Impost sobre els rendiments arrendataris

03/05/2017

01/06/2017

Impost sobre la propietat immobiliària

06/09/2017

05/10/2017

Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals i les corresponents taxes d'higiene i d'enllumenat i el preu públic de rètols. Segon venciment

06/09/2017

05/10/2017

                       

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, 9 de gener de 2017.