Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació tributària 2018 annex 3

Ordinació tributària 2018 annex 3

ANNEX 3 – IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ: ÍNDEX DE LOCALITZACIÓ EN FUNCIÓ DE LES UNITAT D’ACTUACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ I URBANISME PARROQUIAL, ALS EFECTES DE LA BASE DE TRIBUTACIÓ DE L’IMPOST

UNITATS D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT (SUC)

 

Unitat

d’actuació

Índex de

localització

SUC 1

1,25

SUC 2

1,25

SUC 3

1,25

SUC 4

1,25

SUC 5

1

SUC 6

1,25

SUC 7

1,25

SUC 8

1,25

SUC 9

1

SUC 10

1

SUC 11

1

SUC 12

1

SUC 13

1

SUC 14

1,50

SUC 15

1,50

SUC 16

1,50

SUC 17

1,75

SUC 18

1,75

SUC 19

1,75

SUC 20

2

SUC 21

1,75

SUC 22

1,75

SUC 23

1,50

SUC 24

2

SUC 25A

2

SUC 25B

2

SUC 25C

1,50

SUC 26A

2

SUC 26B

1,50

SUC 27

1,50

SUC 28

1,50

SUC 29

1,25

SUC 30

1,25

SUC 31

1

SUC 32

1

SUC 33

1

SUC 34

1

SUC 35

1

SUC 36

1,25

SUC 37

1

SUC 38

1

SUC 39

1

SUC 40

1

SUC 42

1,25

SUC 43

1

SUC 44

1,25

SUC 45

1,25

SUC 46

1,25

SUC 47

1

SUC 48

1

SUC 49

1

SUC 50

1

SUC 51

1

SUC 52

1

SUC 53

1

SUC 54

1,75

SUC 55

1,25

SUC 56

1

SUC 57

1

SUC 58

1

SUC 59

1

SUC 60

1,50

SUC 61

1

SUC 62

1

SUC 63

1,50

SUC 64

1,75

SUC 65

1,50

SUC 66

1

SUC 67

1

SUC 68

1

SUC 69

1

SUC 70

1

SUC 71

1

SUC 72

1,75

SUC 73

1

SUC 74

1

SUC 75

1

SUC 76

1

SUC 77

1

 

UNITATS D’ACTUACIÓ DE SÒL URBANITZABLE (SUBLE) AMB PLANEJAMENT APROVAT

 

Unitat

d’actuació

Índex de

localització

SUble 01

2

SUble 02

1,75

SUble 06

2

SUble 13

2

SUble 26

1,25

SUble 45

1

SUble 47

2

 

CONSTRUCCIONS PROVISIONALS I TEMPORALS EN UNITATS D’ACTUACIÓ DE SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (SUNC) I /O SÒL URBANITZABLE (SUBLE) I/O SÒL NO URBANITZABLE:

 

S’estableix un únic índex de localització pels tres tipus de sòl, equivalent a 0,5.