Inici / Ordinacions i Reglaments / Suplement de crèdit a favor de la partida pressupostària per Av. Carlemany i zona vianants

Suplement de crèdit a favor de la partida pressupostària per Av. Carlemany i zona vianants

Ordinació del 28-3-2018 de suplement de crèdit a favor de la partida pressupostària 501-4501001-60701 “Av. Carlemany i zona vianants”,

 

Vist el que disposa l’article 5.1. de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns;

Vist el que disposa l’article 72 de la Llei de les finances comunals i l’informe emès pel servei d’Intervenció;

Atesa la necessitat de fer front a l’adjudicació de les obres de remodelació de l'avinguda Carlemany;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú de data 28 de març de 2018, previ informe de la Intervenció, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ

Article 1r. S’aprova un suplement de crèdit a la partida pressupostària 501-4501001-60701 “Av. Carlemany i zona vianants”, per un import global de 990.000 €, per fer front a l’adjudicació de les obres de remodelació de l'avinguda Carlemany.

Article 2n. El suplement crèdit es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

Article 3r. La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 28 de març de 2018.