slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Modificació Ordinació tributària (setembre 2018)

Modificació Ordinació tributària (setembre 2018)

Ordinació del 24-9-2018, de modificació de l’Ordinació de modificació i refosa de l’ordinació tributària

 

Vista l’Ordinació del 21 de desembre del 2017, de modificació i refosa de l’Ordinació tributària,

 

Vist el Decret del 25 de juny del 2018, pel qual s’aprova la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany,

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió de Consell celebrada el dia 24 de setembre del 2018, ha aprovat la següent Ordinació:

 

 ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ I REFOSA DE L’ORDINACIÓ TRIBUTÀRIA

  

  • Article 1. Modificació de l’Annex 3

 

Es modifica l’annex 3, Impost sobre la construcció: índex de localització en funció de les unitats d’actuació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial, als efectes de la base de tributació de l’impost, què queda redactat així:

 

 UNITATS D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT (SUC):

  

Unitat d’actuació

Índex de localització

SUC-1.1 d 4a

1,25

SUC-1.2 e 4a

2

SUC-1.3 a 2a

1,25

SUC-1.3 a 2c

1,25

SUC-1.3 a 3a

1,25

SUC-1.3 a 5c

2

SUC-1.3 b1 2a

1

SUC-1.3 b2 3a

1,25

SUC-1.3 b3 2a

1

SUC-1.3 b3 2c

1

SUC-1.3 b4 1a

1,25

SUC-1.3 b4 2a

1,25

SUC-1,3 b4 3a

1,25

SUC-1.3 c1 4a

1,75

SUC-1.3 c2 4a

1,75

SUC-1.3 c3 3b

1,50

SUC-1.3 d 4a

1,75

SUC-1.3 d 1b

1,75

SUC-1.3 b 5b

1,50

SUC-1.3 e 4a

2

SUC-1.4 e 4a

1,75

SUC-1.5 a3 2a

2

SUC-1.5 a3 2b

2

SUC-1.5 a 2a

1,50

SUC-1.5 a2 2b

2

SUC-1.5 a1 2b

2

SUC-1.5 b 1a

1,75

SUC-1.5 b 2a

1,25

SUC-1.6 b 1a

1

SUC-1.6 b 2a

1

SUC-1.6 b 3a

1

SUC-1.6 g1 2c

1

SUC-1.6 g1 3a

1

SUC-1.6 g1 2a

1

SUC-1.7 g1 3a

1

SUC-1.8 g1 1a

1

SUC-1.8 g1 2c

1

SUC-1.9 g1 3a

1,25

SUC-1.9 g2 4a

1

SUC-1.10 g2 3a

1

SUC-1.11 g3 4a

1

SUC-1.12 g3 4b

1

SUC-1.13 g3 4b

1

SUC-1.14 g3 4b

1

SUC-1.15 g3 4b

1

SUC-1.16 f 3b

1

SUC-2

1,25

SUC-3

1,75

SUC-4

2

SUC-5

2

SUC-6

2

SUC-7

2

SUC-8

1,75

SUC-9

1,75

SUC-10

1,25

SUC-11

1

SUC-12

1

POLÍGONS D’ACTUACIÓ (PA):

 

Unitat d’actuació

Índex de localització

PA-03

1,75

PA-04

1

PA-05

1

PA-06

1,25

PA-07

1,25

PA-08

1,75

PA-09

1

PA-10

2

PA-11

1,75

PA-12

1,75

PA-13

1

PA-14

1,75

 

 

UNITATS D’ACTUACIÓ DE SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (SUNC) AMB PLANEJAMENT APROVAT:

 

Unitat d’actuació

Índex de localització

SUNC-02

1

SUNC-07

1

 

 

UNITATS D’ACTUACIÓ DE SÒL URBANITZABLE (SUble) AMB PLANEJAMENT APROVAT:

 

Unitat d’actuació

Índex de localització

SUble-11

1,25

SUble-13

2

SUble-26

1,25

SUble-30

1

SUble-31

1

SUble-45

1

 

CONSTRUCCIONS PROVISIONALS I TEMPORALS EN UNITATS D’ACTUACIÓ DE SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (SUNC) I/O SÒL URBANITZABLE (SUble), I SÒL NO URBANITZABLE (SNU):

 

S’estableix un únic índex de localització pels tres tipus de sòl, equivalent a 0,5.

Disposició final única

La present Ordinació tributària entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra..

Cosa què es fa pública per a general coneixement i efectes

Escaldes-Engordany, casa comuna, 24 de setembre de 2018.