Inici / Ordinacions i Reglaments / Modificació de l'Ordinació sobre preus públics (setembre 2018)

Modificació de l'Ordinació sobre preus públics (setembre 2018)

Ordinació del 24-9-2018 de modificació de l’Ordinació sobre preus públics

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,

 

Vista la Llei de finances comunals, capítol II, Preus públics, article 42, Aplicació i gestió, apartat 2n,

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 24 de setembre del 2018, ha aprovat la següent Ordinació

 

L’Ordinació sobre Preus Públics de data 21 de desembre del 2017, en endavant OPP, queda MODIFICADA, AMPLIADA i CONFIRMADA com segueix:

 

Article primer

L’article 8 de l’OPP, Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat del sòl, subsòl o vol d’un bé de domini públic comunal, apartat 7, Lloguer i venda de nínxols. Preus de diferents serveis, subapartats e i f, queden redactats així:

 1. e) Preu total incineració + urna núm.1: 724,84 €

 

 1. f) Urnes
  • Suplement urna núm. 2: 143,54 €
  • Suplement urna núm. 3: 478,47 €
  • Suplement urna biodegradable: 215,31 €

 

El pagament dels preus públics corresponents als epígrafs e) i f) s’efectuen directament a les oficines de l’empresa concessionària.

 

 Article segon

 

L’article de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 2, Servei de restauració Llar de Jubilats, queda redactat així:

  

9.2 Servei de restauració Llar de Jubilats

 

 • Preu menú: 5,75 €
 • Preu menú ecològic: 8,90 €

 

 Article tercer

 

L’article 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 3, Activitats esportives i de lleure, subapartat 2, Excursions guiades, queda titulat i redactat així:

 

 9.3.2 Excursions guiades, sortides i Itineraris temàtics   

 

Per a les excursions guiades i itineraris temàtics s’aplicaran els següents preus públics en funció de l’activitat: 

 

 

Activitat

Adult

Infant

 

Sortida temàtica 1/2 dia

 

23,00 €

 

11,50 €

Sortida temàtica llargs

 

35,00 €

 

17,50 €

Via ferrata

 

33,00 €

 

 

Escalada

 

33,00 €

 

 

Itinerari temàtic

 

  3,00 €

 

  3,00 €

 

 

Sortides d’educació ambiental per grups

 

Preu persona ½ dia

Preu persona 1 dia

De 6 a 12 persones

         13,50 €

         19,00 €

Preu grup

        195,00 €

       270,00 €

 

 

Article quart

 

L’article de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 3, Activitats esportives i de lleure, subapartat 4, Tallers, punt c, Gent Gran, queda redactat així:

 

 

 1. Gent gran:
 • Tallers de Tipus 1 10,00 € trimestre
 • Tallers de Tipus 2 15,00 € trimestre

 

Article cinquè

  

L’article 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 5, Venda de llibres i altres productes, queda redactat així:

  

9.5 Venda de llibres i altres productes

 

 • Escaldes-Engordany                                                              65,00 €
 • Més que un plat de sopa                                                        10,00 €
 • Guia camins d’Escaldes-Engordany                                          4,95 €
 • Guia camins d’Andorra                                                            4,95 €
 • Mapa del circuit d’orientació d’Engolasters                                0,99 €
 • Paquet 3 Mapes del circuit d’orientació d’Engolasters                 1,98 €
 • Venda agenda de les escoles Bressol                                        6,70€
 • Pack imans                                                                             4,78€
 • Xapes                                                                                     1,91€/u
 • Tasses                                                                                    7,66€
 • Llibreta petita                                                                          2,87€
 • Llibreta gran                                                                            4,78€

 

 

 

Disposició final única

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 24 de setembre del 2018.