Modificació Ordinació preus públics (novembre 2018 preus rocòdrom)

Ordinació del 5-11-2018 de modificació de l’Ordinació sobre preus públics

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol II, secció primera, article 5.1,

Vista la Llei de finances comunals, capítol II, Preus públics, article 42, Aplicació i gestió, apartat 2n,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 5 de novembre del 2018, ha aprovat la següent Ordinació:

 

L’Ordinació sobre Preus Públics de data 21 de desembre del 2017, en endavant OPP, queda MODIFICADA, AMPLIADA i CONFIRMADA com segueix:

 

 Article primer

 

L’article 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 3, Activitats esportives i de lleure, subapartat 5, Rocòdrom, Escola d’escalada, Escola de tennis, Altres escoles esportives i lloguer d’instal·lacions esportives, punt a, Rocòdrom, queda redactat així:

 

9.3.5 Rocòdrom, Escola d’escalada, Escola de tennis, Altres escoles esportives i lloguer d’instal·lacions esportives

 

S’aplicaran els següents preus públics pels conceptes:

 

  1. a) Rocòdrom:

 

 

ENTRADES INDIVIDUALS ROCODROM

PREU FIXAT

Entrada dia Joves (menors de 18 anys, Gent Gran +60 anys)

4,50 €

Entrada dia Adult

9,00 €

10 Entrades dia Joves (menors de 18 anys, Gent Gran +60 anys)

40,50 €

10 Entrades dia Adult

81,00 €

 

 

 

ABONAMENTS ROCODROM

PREU FIXAT

MATRICULA

Abonament mensual Joves (menors de 18 anys, Gent Gran + 60 anys)

11,00 €

11,00 €

Abonament mensual Adult

22,00 €

22,00 €

 

 

 

LLOGUER INSTAL·LACIONS ROCODROM

PREU FIXAT

Matí de 10H a 13H

75,00 €

Migdia de 13H a 15H

50,00 €

Tarda de 15H a 17H

50,00 €

Dia sencer ( de 10H a 22H - dissabtes i festius)

270,00 €

 

 

Pèrdua targeta accés

3,00 €

 

  

Disposició final única

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

  

Escaldes-Engordany, casa comuna, 5 de novembre del 2018.