Inici / Edictes / Adjudicacions setembre-octubre de 2018

Adjudicacions setembre-octubre de 2018

Edicte del 9-11-2018 pel què es fan públiques diverses adjudicacions

Vistes la Llei de Contractació Pública, articles 5, 20.4 i 51, i l’Ordinació General del Pressupost, el Comú d’Escaldes-Engordany fa públiques les següents ADJUDICACIONS:


Objecte: reforma de les instal·lacions d’il·luminació i adiovisuals de la
sala d’actes de casa comuna
Adjudicatari: INSTAL·LACIONS INTEGRALS
Import*: 131.423,57 €, IGI no inclòs
Partida pressupost: 501-3350010-61300
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 10 de setembre de 2018

Objecte: subministrament i instal·lació d’equipaments esportius destinats
a la zona de gimnàs de les Piscines Comunals
Adjudicatari: GENMAT ACTIU
Import*: 37.558,60 €, IGI no inclòs
Partida pressupost: 621-3420001-60350
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 10 de setembre de 2018

Objecte: compra i instal·lació d’una aplicació informàtica per al control
de l’accés de socis i usuaris de les Piscines Comunals
Adjudicatari: T-INNOVA
Import*: 18.290,13 €, IGI no inclòs
Partida pressupost: 621-3420001-60340
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 17 de setembre de 2018

Objecte: rehabilitació del sistema de calefacció de l’Espai Lleure 1
Adjudicatari: TERMCALOR
Import*: 14.333,46 €, IGI no inclòs
Partida pressupost: 402-2312000-21300
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 17 de setembre de 2018

Objecte: subministrament i instal·lació de mobiliari destinat als
vestidors de les Piscines Comunals
Adjudicatari: GIL MOBILIARI
Import*: 115.870,95 €, IGI no inclòs
Partida pressupost: 621-3420001-60500
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 1 d’octubre de 2018

Objecte: treballs d’obertura d’una rasa i col·locació del clavegueram
a la partida d’Ensucaranes
Adjudicatari: C. CARRACEDO
Import*: 12.205,64 €
Partida pressupost: 501-1610000-61731
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 1 d’octubre de 2018

Objecte: subministrament i instal·lació d’enllumenat de nadal destinat
al tram de l’av. Carlmany en fase d’obres (adjudicació conforme a l’art.
42.2.b de la Llei de contractació pública)
Adjudicatari: NOVELEC
Import*: 49.980 €
Partida pressupost: 611-4310003-20550
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 10 d’octubre de 2018

(*) Els imports, si no s’especifica el contrari, consten amb l’IGI inclòs.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 9 de novembre de 2018.