Inici / Edictes / Calendari liquidacions d'impostos 2019

Calendari liquidacions d'impostos 2019

Avís del 11-1-2019 relatiu al calendari de liquidació dels impostos meritats durant el període impositiu 2019

Per acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2018, el Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat el següent calendari de liquidació dels impostos meritats durant el període impositiu 2019:

 

IMPOSTOS I TAXES

Inici període voluntari pagament

Impost tradicional del Foc i Lloc i taxes higiene i enllumenat de les persones censades al Comú

16/01/2019

Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals i les corresponents taxes d'higiene i d'enllumenat i el preu públic de rètols. Primer venciment

27/02/2019

Impost sobre els rendiments arrendataris

08/05/2019

Impost sobre la propietat immobiliària

31/07/2019

Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals i les corresponents taxes d'higiene i d'enllumenat i el preu públic de rètols. Segon venciment

04/09/2019

 

En cada cas i en el seu moment, a manera de notificació col·lectiva, es trametrà al Bopa el corresponent avís recordant l’inici del període voluntari de pagament, i fixant la fi d’aquest període voluntari quan hagi transcorregut un mes des de l’endemà de la seva publicació.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 11 de gener de 2019.