Inici / Edictes / Informació pública de l’expedient de delimitació amb terreny comunal de les parcel•les situades a la partida de les Llenguaderes dels Vilars

Informació pública de l’expedient de delimitació amb terreny comunal de les parcel•les situades a la partida de les Llenguaderes dels Vilars

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, conforme a l’acord adoptat en la sessió de la Junta de Govern de data 17 de juny de 2019, posa a informació pública l’expedient administratiu obert per la fixació dels límits amb el terreny comunal de les parcel·les situades a la partida de les Llenguaderes dels Vilars propietat de la societat Domini Roc, SLU

 

D’acord amb el que preveu l’article 93 i els concordants del Codi de l’administració, queda obert un termini de 15 dies naturals comptats des de la data de publicació d’aquest edicte al BOPA, per tal que tota persona interessada pugui consultar aquest expedient al Departament de Cadastre i Gestió del Territori (casa comuna, 3ª planta, tel. 890870), i al·legar tot el que consideri convenient en relació al mateix.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 21 de juny de 2019.