Inici / Edictes / Acabament del període voluntari per al pagament de varis impostos

Acabament del període voluntari per al pagament de varis impostos


Avís del 29-07-2019 pel què es notifica l’acabament del període voluntari per al pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada, i les taxes sobre higiene i enllumenat públic


Vista la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari;

Atès el que disposen els articles 37 i 64 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació tributària del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 18 de febrer de 2016;

Es NOTIFICA als obligats tributaris de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada, i les taxes sobre higiene i enllumenat públic de l’any 2019 (tributs respectivament definits als art. 29, 11 i 12 de l’Ordinació tributària abans esmentada) que el període voluntari de pagament de la quota tributària acabarà als 30 dies comptats des de la data de publicació al BOPA de la present notificació col·lectiva.

El pagament es pot realitzar per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària del Principat d’Andorra, designat per l’obligat tributari, o directament al servei Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany (casa comuna, planta baixa).

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, 29 de juliol del 2019