Inici / Comunicació / Consell de Comú

Consell de Comú

S'aprova el text del projecte de Llei de les finances comunals, a proposar al Consell General, conforme a l'article 58.2 de la Constitució. Els canvis legislatius que han tingut lloc els darrers 16 anys, han fet que els comuns es vegin en la necessitat de consolidar-los i adaptar aquells aspectes de gestió pràctica necessaris, en un nou text refós de la Llei de Finances Comunals per tal de garantir la màxima seguretat jurídica tant a l'administració, com als administrats.

Els comuns han treballat conjuntament en la proposició de Llei de Finances Comunals que regula l'actuació comunal en matèria tributària, i el règim de les finances públiques, del seu pressupost i execució d'acord amb els canvis normatius successivament aprovats. 

En l'àmbit urbanístic, el ple de comú fa l'aprovació definitiva de la modificació III i es pren l'acord provisional de les modificacions IV i V del POUPEE. Així com una ordinació de transferència de crèdit per fer front als treballs de renovació dels serveis en un tram de la plaça Coprínceps.