Inici / Edictes / Treballs de renovació dels serveis d’un sector de la plaça Coprínceps

Treballs de renovació dels serveis d’un sector de la plaça Coprínceps


Edicte del 23-8-2019 pel què es convoca un concurs per adjudicar els treballs de renovació dels serveis d’un sector de la plaça Coprínceps


Conforme a l’acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió celebrada el dia 20 d’agost de 2019, el Comú d’Escaldes-Engordany convoca un concurs públic per adjudicar l’execució dels treballs de renovació dels serveis d’un sector de la plaça Coprínceps.

Per participar al concurs, les persones o empreses interessades poden descarregar gratuïtament del web www.e-e.ad o recollir al Servei de Tràmits del Comú (casa comuna, 3ª planta, tel: 890870) la documentació següent:

1) Convenció i clàusules administratives particulars, 2) plec de condicions tècniques, 3) quadre de preus unitaris, 4) pressupost, 5) plànols, 6) memòria i 7) estudi de seguretat i salut.

Les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de condicions i presentar al Servei de Tràmits.
El termini de presentació finalitzarà el proper dia 25 de setembre, dimecres, a les 17:15 hores.
El posterior acte d’obertura, a celebrar en data per determinar sobre la què els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 23 d’agost de 2019

 

Podeu descarregar-vos el plec de bases en el següent enllaç:

Plec de bases