Inici / Edictes / Delimitació a les Llenguaderes dels Vilars

Delimitació a les Llenguaderes dels Vilars


Edicte del 19-8-2019 pel què es fa públic l’acord de delimitació de finques situades a la partida de les Llenguaderes dels Vilars, amb el terreny comunal

 

Vist l’expedient de delimitació obert en relació a la fixació dels límits amb el terreny comunal de les finques amb referència de parcel·la 7P01890, 7P01891, 7P02892 i 7P01893, situades a la partida de les Llenguaderes dels Vilars, propietat de la societat Domini Roc, SLU.


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 19 d’agost de 2019, ha adoptat les resolucions següents:

Confirmar els límits amb el terreny comunal de les finques amb referència de parcel·la 7P01890, 7P01891, 7P02892 i 7P01893, situades a la partida de les Llenguaderes dels Vilars, conforme a l’acord de la Comissió de Delimitació i al plànol topogràfic 01 de l’arquitecte Sr. Pere Aixàs Espar visat el 7 de maig de 2019 pel COAA.

Inscriure els terrenys al Cadastre Comunal de conformitat amb la delimitació aprovada.

Publicar l’acord de delimitació dels terrenys al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 19 d’agost de 2019