Inici / Edictes / Adjudicacions

Adjudicacions

Edicte del 7-10-2019 pel què es fan públiques diverses adjudicacions


Vistes la Llei de la contractació pública, articles 5, 20.4 i 51, i l’Ordinació General del Pressupost, el Comú d’Escaldes-Engordany fa públiques les següents ADJUDICACIONS:


Objecte: serveis de neteja de diferents espais comunals: Prat Gran (lot 1), Prat del Roure (lot 2) i Llar (lot 3)
Durada del contracte: 1 any renovable
Adjudicatari: AVANÇA
Import*: Lot 1: 14.130,60 €/any // Lot 2: 34.265,76 €/any // Lot 3: 12.415,32 €/any
Partides pressupost: Lot 1: 401-3420002-22700 // Lot 2: 401-3420003-22700 //
Lot 3: 401-2311000-22700
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 11 de juny de 2019

Objecte: compra de 24 passatges d’avió pel desplaçament a la illa de Réunion
Adjudicatari: VIATGES KEOPS
Import*: 19.662,72 €
Partida pressupost: 602-2810000-22695
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 24 de juny de 2019

Objecte: treballs d’asfaltat dels aparcaments de la ctra. de l’Obac i ctra. de la Plana
Adjudicatari: PAVAND
Import*: 1) pàrquing ctra. Obac: 51.900 € // 2) pàrquing ctra. la Plana: 35.220 €
Partides pressupost: 1) 501-1331063-60711 // 2) 501-1331064-60711
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 24 de juny de 2019

Objecte: obres de sanejament a l’aparcament Caldea
Adjudicatari: C. CARRACEDO
Import*: 8.647,04 €
Partida pressupost: 402-1331011-21200
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 24 de juny de 2019

Objecte: subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’una plataforma d’administració electrònica
Adjudicatari: IDEAN
Import*: 43.367,50 € + 6.270 € (manteniment anyal) + 1567, 50 (allotjament anyal)
Partides pressupost: 801-9203000-64050 // 801-920300-216001
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 24 de juny de 2019


Objecte: subministrament i instal·lació de portes motoritzades als magatzems
de les piscines comunals
Adjudicatari: TECNOMETALL
Import*: 14.403 €
Partida pressupost: 621-8420001-61200
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 1 de juliol de 2019

Objecte: subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització a l’edifici comunal de Fiter i Rossell, 4a planta
Adjudicatari: EM-T Enginyeria
Import*: 12.154,57 €
Partida pressupost: 402-9201021-60310
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 1 de juliol de 2019

Objecte: treballs d’adequació d’una parcel·la (borda de les Molleres) situada a la
ctra. d’Engolasters per destinar-la a aparcament
Adjudicatari: PROGEC
Import*: 146.166,87 €
Partida pressupost: 501-1381064-60711
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 1 de juliol de 2019

Objecte: subministrament de vestuari destinat al personal extern de diferents departaments
Adjudicatari: DIPSA / F. PRINCIPAT / FAMAGUSTA
Import total*: 15.563,29 €
Partides pressupost: diverses
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 1 de juliol de 2019

Objecte: treballs d’asfaltat del parc del Prat del Roure
Adjudicatari: PAVAND
Import*: 20.769,40 €
Partida pressupost: 501-4501011-61750
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 15 de juliol de 2019

Objecte: contractació d’una pòlissa d’assegurança de danys materials del Comú
Durada del contracte: 1 any renovable
Adjudicatari: ASSAP
Import*: 45.750,14 € (franquícia de 3.000 € any)
Partida pressupost: 101-9201000-22400
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 22 de juliol de 2019

Objecte: compra d’un grup d’alta pressió per al vehicle de neteja viària
Adjudicatari: NOGREDA SERVEIS
Import*: 12.347,58 €
Partida pressupost: 401-1631000-60400
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 5 d’agost de 2019

Objecte: compra d’un carretó elevador
Adjudicatari: MAUCO
Import*: 32.705,50 € (represa: 313,50 €)
Partida pressupost: 401-9201001-60400
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 5 d’agost de 2019

Objecte: compra d’una màquina de neteja viària
Adjudicatari: NOGREDA SERVEIS
Import*: 109.202,50 € (represa: 2.000 €)
Partida pressupost: 401-1631000-60400
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 5 d’agost de 2019

Objecte: compra de lluminàries LED per instal·lar al voladís del riu
Adjudicatari: C. CAIRÓ
Import*: 50.156,76 €
Partida pressupost: 401-1650000-60730
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 2 de setembre de 2019

(*) Els imports, si no s’especifica el contrari, consten amb l’Igi inclòs.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 7 d’octubre de 2019.