Inici / Decrets / Delegació signatures

Delegació signatures

Decret del 17-2-2020 pel que es delega la signatura de certificacions diverses


Atesa la voluntat d’agilitzar els tràmits administratius i prestar un millor servei als ciutadans que s’adrecen a les oficines comunals;

Vist el text refós del Codi de l’administració, articles 34 i 35, i l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, article 9;

El Comú d’Escaldes-Engordany, conforme a l’acord adoptat en la sessió de Consell de data 14 de febrer de 2020;

DECRETA:

Es delega, indistintament, a les senyores Maria Magdalena Fernandez Alvarez, Maria Neus Cardona Meya, Myrna Espejo Carmona i Maria Lluïsa Hurtado Rodriguez, funcionàries adscrites al servei de Tràmits, la signatura de la documentació següent:

· Certificats de residència.
· Certificats d’altes i baixes del cens de població.
· Certificats de fe de vida.
· Certificats de convivència.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 17 de febrer de 2020.