Inici / Edictes / Nomenament funcionari

Nomenament funcionari

Edicte del 17-2-2020 pel que es fa públic el nomenament d’un funcionari

Vistos els articles 35 i 36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany;

Vistos l’informe favorable emès per la cap del Departament de Medi Ambient i el vistiplau de la cap del Departament de Recursos Humans, relatius al període de prova al que ha estat sotmès el Sr. Héctor Fajardo Roca després d’accedir provisionalment al lloc d’operari de la deixalleria;

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de data 30 de gener de 2020, ha acordat:

Nomenar, amb caràcter definitiu, al Sr. Héctor Fajardo Roca com a funcionari adscrit al lloc d’operari de la deixalleria, i procedir a la inscripció d’aquestes dades al Registre de la funció pública comunal.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, casa comuna, 17 de febrer de 2020