Inici / Edictes / Nomenament funcionari

Nomenament funcionari

Edicte del 21-2-2020 pel que es fa públic el nomenament d’un treballador públic de caràcter indefinit


Vistos els articles 35 i 36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany;

Vistos l’informe favorable emès per la cap del Departament de Serveis i el vistiplau de la cap del Departament de Recursos Humans, relatius al període de prova al que ha estat sotmès el Sr. Adolfo Da Silva Carvalho després d’accedir provisionalment al lloc de paleta;

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de data 17 de febrer de 2020, ha acordat:

Nomenar, amb caràcter definitiu, al Sr. Adolfo Da Silva Carvalho com a treballador públic de caràcter indefinit adscrit al lloc de paleta, i procedir a la inscripció d’aquestes dades al Registre de la funció pública comunal.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, casa comuna, 21 de febrer de 2020