Inici / Edictes / Calendari fiscal

Calendari fiscal

 Edicte del 14-4-2020, relatiu al calendari de liquidació dels impostos meritats durant el període impositiu 2020

 

Per acord de la Junta de Govern, adoptat en la sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2020, el Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat el següent calendari de liquidació dels impostos meritats durant el període impositiu de l’any en curs:

 

IMPOSTOS I TAXES: període voluntari de pagament 2020

Inici període voluntari

Fi període voluntari

Impost tradicional del Foc i Lloc i taxes d’higiene i enllumenat de les persones censades al Comú

01/07/2020

01/08/2020

Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, i les corresponents taxes d’higiene i d’enllumenat i el preu públic de rètols. Primer venciment.

05/08/2020

05/09/2020

Impost sobre els rendiments arrendataris

08/07/2020

08/08/2020

Impost sobre la propietat immobiliària, i les corresponents taxes d’higiene i d’enllumenat i el preu públic de rètols

12/08/2020

12/09/2020

Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i les corresponents taxes d’higiene i d’enllumenat i el preu públic de rètols. Segon venciment.

04/11/2020

05/12/2020

                                                                         

En cada cas i en el seu moment, a manera de notificació col·lectiva, es trametrà al BOPA el corresponent avís recordant l’inici del període voluntari de pagament, i fixant la fi d’aquest període voluntari quan hagi transcorregut un mes des de l’endemà de la seva publicació.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 14 d’abril de 2020