Inici / Edictes / Adjudicació del subministrament de gorres i samarretes

Adjudicació del subministrament de gorres i samarretes

Edicte del 12-6-2020, pel qual es fa pública l’adjudicació del subministrament de gorres i samarretes per als infants i joves inscrits als Esports d’Estiu 2020 (Escaldes-Estiu 2020)

 

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5, 20.4 i 51;

 

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany, en els seus articles 7 i 10;

 

Vista la convocatòria d’un concurs públic per adjudicar el subministrament de gorres i samarretes per als infants i joves inscrits als Esports d’Estiu 2020 (en endavant “Escaldes-Estiu 2020”), publicada al BOPA núm. 18, del 12 de març de 2020;

 

Vista la proposta motivada de la Mesa de Contractació, seguida a l’obertura de plecs realitzada en acte públic el dia 8 de juny de 2020;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany fa pública l’adjudicació definitiva del concurs públic mencionat, per acord de la Junta de Govern de data 8 de juny de 2020:

 

 

Lot

Adjudicatari

Import

2.215 samarretes per a infants

Styl And

  4.407,85 € (IGI inclòs)

400 samarretes per a adults

Seriprint

     776,00 € (IGI inclòs)

1.100 gorres

Seriprint

  3.465,00 € (IGI inclòs)

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 12 de juny de 2020.