Inici / Edictes / Nomenament de treballadors públics

Nomenament de treballadors públics

Edicte del 22-6-2020 pel qual es fa públic el nomenament de dues treballadores públiques de caràcter indefinit

 

 

 

Vistos els articles 35 i 36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany;

 

Vistos els informes favorables emesos per la cap del Departament d’Infància, amb el vistiplau de la cap del Departament de Recursos Humans;

 

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de data 22 de juny de 2020, ha acordat:

 

Nomenar, amb caràcter definitiu, a les persones que a continuació es relacionen, com a treballadores públiques de caràcter indefinit adscrites al lloc que s’especifica, i procedir a la inscripció de les dades al registre de la funció pública comunal.

 

Nom

Lloc de treball

Leticia Sánchez Tarifa

Personal educatiu referent

Silvia Esteve Malmierca

Personal educatiu referent

Cosa que es fa pública per a coneixement general

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 22 de juny de 2020.