Inici / Edictes / Adjudicacions

Adjudicacions

Edicte del 20-7-2020, pel qual es fa pública l’adjudicació dels treballs d’adequació d’un passatge per a vianants entre l’avinguda Carlemany i l’avinguda del Fener

 

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5, 20.4 i 51;

 

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany, en els seus articles 7 i 10;

 

Vista la convocatòria d’un concurs públic per adjudicar els treballs d’adequació d’un passatge per a vianants entre l’avinguda Carlemany i l’avinguda del Fener, publicada al BOPA núm. 102, del 27 de novembre de 2019;

 

Vist l’edicte pel qual es prorroga el termini de presentació d’ofertes d’aquest concurs fins el 31 de gener de 2020, publicat al BOPA núm. 108, de data 18 de desembre de 2019;

 

Vista la proposta d’adjudicació provisional motivada de la Mesa de Contractació, a l’empresa TOT CONSTRUCCIONS, de data 15 de juliol de 2020;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany fa pública l’adjudicació definitiva del concurs públic mencionat, per acord de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2020:

 

Adjudicatari

Import

TOT CONSTRUCCIONS

                   53.958 € (IGI inclòs)

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 20 de juliol de 2020.