Inici / Edictes / Nomenament de quatre treballadores/rs públiques/cs de caràcter indefinit

Nomenament de quatre treballadores/rs públiques/cs de caràcter indefinit

Vistos els articles 35 i 36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany;

 

Vistos els informes favorables emesos pels caps dels departaments corresponents, amb el vistiplau de la cap del Departament de Recursos Humans;

 

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de data 17 d’agost de 2020, ha acordat:

 

Nomenar, amb caràcter definitiu, a les persones que a continuació es relacionen, com a treballadores/rs públiques/cs de caràcter indefinit adscrites al lloc que s’especifica, i procedir a la inscripció de les dades al registre de la funció pública comunal.

 

Nom

Lloc de treball

Gemma Santos Faugerat

Recepcionista

Randy Bobadilla Garduce

Operari de neteja viària

Carles Garcia de la Rosa

Xofer  de neteja viària

Eva Caterina Fernandes Barbosa

Auxiliar de la Llar de Jubilats

Cosa que es fa pública per a coneixement general

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 25 d’agost de 2020.