Inici / Edictes / Adjudicació treballs d'embelliment

Adjudicació treballs d'embelliment

Edicte del 17-9-2020, pel que es fa pública l’adjudicació dels treballs d’embelliment de la illeta situada entre el carrer Sant Antoni i la carretera de l’Obac

 

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5, 20.4 i 51;

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany, en els seus articles 8 i 11;

Vista la consulta de preus efectuada per adjudicar els treballs d’embelliment de la illeta situada entre el carrer Sant Antoni i la carretera de l’Obac;

Vista l’adjudicació provisional per part de la Mesa de Contractació, de data 27 d’agost de 2020, a l’empresa SIMCO CONSTRUCCIÓ, SA, sent aquesta l’oferta més econòmica;

El Comú d’Escaldes-Engordany fa pública l’adjudicació definitiva dels treballs mencionats, per acord de la Junta de Govern de data 16 de setembre de 2020, a l’empresa SIMCO CONSTRUCCIÓ, SA, per un import de 14.808,27 € (IGI inclòs)

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 17 de setembre de 2020