Inici / Edictes / Prorroga el termini de presentació d’ofertes al concurs públic dels opis publicitaris

Prorroga el termini de presentació d’ofertes al concurs públic dels opis publicitaris

Edicte del 5-10-2020 pel que es prorroga el termini de presentació d’ofertes al concurs públic per la concessió administrativa de l’ús privatiu dels opis publicitaris de la parròquia


Vist l’edicte de data 21 de setembre de 2020, pel que es convoca un concurs públic per adjudicar la concessió administrativa de l’ús privatiu dels espais de domini públic per a la col·locació, manteniment i explotació publicitària de suports de comunicació (format opi) a risc i ventura del concessionari, publicat al BOPA núm. 113, de data 23 de setembre de 2020;

Vist el retard registrat en la publicació del plec de bases del concurs degut a un imprevist tècnic;

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de data 5 d’octubre de 2020, ha acordat:

 Prorrogar el termini de presentació d’ofertes al concurs públic per adjudicar la concessió administrativa de l’ús privatiu dels espais de domini públic per a la col·locació, manteniment i explotació publicitària de suports de comunicació (format opi) a risc i ventura del concessionari, fins al dia 29 d’octubre de 2020, a les 17:00 hores.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 5 d’octubre de 2020.