Inici / Edictes / Adjudicació de la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial del Comú

Adjudicació de la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial del Comú


Edicte del 30-9-2020, pel que es fa pública l’adjudicació de la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial del Comú

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5, 20.4 i 51;

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany, en els seus articles 8 i 11;

Vista la convocatòria d’un concurs públic de caràcter urgent per contractar l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial del Comú, publicat al BOPA núm. 103, del 26 d’agost de 2020;

Vista l’adjudicació provisional per part de la Mesa de Contractació, de data 17 de setembre de 2020, a l’empresa AXA ASSEGURANCES, sent aquesta l’oferta més econòmica;

El Comú d’Escaldes-Engordany fa pública l’adjudicació definitiva del contracte d’assegurança mencionat, per acord de la Junta de Govern de data 24 de setembre de 2020, a l’empresa AXA ASSEGURANCES, per un import de 27.662 €.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 30 de setembre de 2020.