Inici / Ordinacions i Reglaments / Modificació del reglament d'ocupació de la via pública amb terrasses de bar (octubre 2008)

Modificació del reglament d'ocupació de la via pública amb terrasses de bar (octubre 2008)

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, títol segon, capítol segon, article cinquè;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2008, ha acordat MODIFICAR i CONFIRMAR el Reglament d’ocupació de la via pública amb terrasses de bar de data 18 de març de 2005 -posteriorment modificat en dates 4 de maig de 2006, 19 de març de 2008 1 14 d’abril de 2008-, com segueix:

L’article 8.2 queda redactat així: 8.2 En les places públiques tancades a la circulació de vehicles, en els sobreamples de les voravies amb espai suficient i en les zones blaves, les autoritzacions d’ocupació de la via pública per a l’explotació de terrasses de bar es podran lliurar per tot l’any.

Disposició final única: Aquesta modificació del Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 30 d’octubre de 2008