Inici / Decrets / Modificació del decret d'estacionament de caravanes i autocaravanes (octubre 2008)

Modificació del decret d'estacionament de caravanes i autocaravanes (octubre 2008)

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, articles 4.11 -competències dels comuns-, 5.1 i 5.2 -potestat normativa, executiva i sancionadora-,

Atès que es fa necessària la regulació de l’estacionament de caravanes i autocaravanes tant a la via pública com als aparcaments públics, per les especials característiques d’aquests vehicles i per les prestacions que ofereixen als seus usuaris,


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 23 d’octubre del 2008, ha aprovat el següent
 
DECRET

Primer.- Es prohibeix l’estacionament de vehicles tipus caravanes i/o autocaravanes en tots els espais públics de la parròquia d’Escaldes-Engordany, entre les 00:00 hores i les 8:00 hores.

Segon.- La infracció al que disposa aquest Decret, serà sancionada amb una multa de 100 €.

Tercer.- Aquest Decret entrarà en vigor d’acord amb l’article 9 del Codi de l’Administració.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 30 d’octubre del 2008.