Inici / Decrets / Delegació signatura tràmits.

Delegació signatura tràmits.

Atesa la voluntat d’agilitzar els tràmits administratius i prestar un millor servei als ciutadans que s’adrecen a les oficines comunals;


Vist el Decret legislatiu del 3 de juliol de 2019, de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, i particularment els seus articles 34 i 35;


Vista l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns, i particularment el seu article 9;


El Comú d’Escaldes-Engordany, conforme a l’acord adoptat en la sessió de Consell de Comú de data 22 d’octubre de 2020;


DECRETA:

delegar, indistintament, a les senyores Viviana Font Fàbrega i Ingrid Llop Abad, funcionàries del Comú d’Escaldes-Engordany, la signatura de la documentació següent:
Certificats de residència.
Certificats d’altes i baixes del cens de població.
Certificats de fe de vida.
Certificats de convivència.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 22 d’octubre de 2020.