Inici / Ordinacions i Reglaments / Modificació de l'ordinació sobre preus públics

Modificació de l'ordinació sobre preus públics

Vist el marc de l’autonomia administrativa i financera al que fa referència l’apartat 2n. de l’article 80 de la Constitució;


Vist el que disposen la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, del 4 de novembre del 1993, i la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns;


Vist el que disposen la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i el Decret del 21 d’octubre del 2015, que aprova el Reglament de recaptació dels tributs;


Vist el que disposa el Capítol II del Títol III de la Llei 10/2003 de 27 de juny de les finances comunals;


Vist el que disposa el Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989;


Vista l’Ordinació sobre preus públics del Comú d’Escaldes-Engordany per l’any 2020, del 9 de juny de 2020;

 
El Comú d’Escaldes-Engordany en la seva sessió de Consell de data 22 d’octubre del 2020 ha acordat aprovar la següent:

Ordinació de modificació de l’ordinació sobre preus públics del Comú d’Escaldes-Engordany per l’any 2020
Modificació de l’article 9.3.4
L’article 9.3.4 de l’Ordinació de preus públics del Comú d’Escaldes-Engordany per l’any 2020 queda redactat com segueix:

 
Excursions guiades, sortides i itineraris temàtics

Activitat

Adult

Infant

Sortida temàtica 1/2 dia

   23,00 €

 11,50 €

Sortida temàtica llargs

   35,00 €

17,50 €

Via ferrata

   33,00 €

 

Escalada

   33,00 €

 

 

Sortides d’educació ambiental per grups

 

Preu persona ½ dia

Preu persona 1 dia

De 6 a 12 persones

13,50 €

19,00 €

Preu grup

195,00 €

270,00 €

 

Excursions Espai Jovent

Preu per persona

15,00 €

 

Rutes urbanes guiades

Preu per persona

3,00 €

 

Modificació de l’article 9.3.8
L’article 9.3.8 de l’Ordinació de preus públics del Comú d’Escaldes-Engordany per l’any 2020 queda redactat com segueix:
Altres sales i equipaments accessoris

Sala d’Espai d’Art:
Lloguer sala 1 h 20,00 €
Lloguer sala ½ dia 60,00 €
Lloguer sala 1 dia 110,00 €
Sala d’Actes (Casa Comuna) i CIAM
Lloguer sala ½ dia 75,00 €
Lloguer sala ½ dia festiu 125,00 €
Lloguer sala 1 dia 140,00 €
Lloguer sala 1 dia festiu 230,00 €
Equip i tècnic ½ dia 60,00 €
Equip i tècnic 1 dia 110,00 €
Sala de dansa
Lloguer sala 1 h 20,00 €
Lloguer sala ½ dia 60,00 €
Lloguer sala 1 dia 110,00 €
Lloguer sala 1 dia festiu 200,00 €
Sales -4 i -3 i Sala de reunions de Fiter i Rossell
Lloguer sala 1 h 12,00 €
Sala cuina llar de jubilats
Lloguer 1 h 20,00 €

Creació de l’article 9.3.10
S’afegeix a l’Ordinació de preus públics l’article 9.3.10, referent a la tarifa dels serveis tècnics de llum i so, amb el contingut següent:
9.3.9 Ús dels serveis tècnics de llum i so
L’ús dels serveis del tècnic comunal de llum i so, en el marc de la reserva de qualsevol dels espais comunals, és per un import de 15€/hora.

Modificació de l’article 9.5

L’article 9.5 de l’Ordinació de preus públics del Comú d’Escaldes-Engordany per l’any 2020 queda redactada com segueix:
Venda de Llibres i altres productes
Set de bolígrafs d’Escaldes-Engordany 11,48 €
Més que un plat de sopa 10,00 €
Venda agenda de les escoles Bressol 6,70 €
Guia camins d’Andorra 5,94 €
Guia camins d’Escaldes-Engordany 4,95 €
Tasses 4,78 €
Clauer de fusta 3,83 €
Estoig amb empremptes animals 3,82 €
Tassa amb animals 3,82 €
Pack imans 2,87 €
Llibreta gran 2,87 €
Pack 5 postals d’animals 2,00 €
Paquet 3 mapes del circuit d’orientació d’Engolasters 1,98 €
Xapes 1,91 €
Llibreta petita 1.91 €
Mapa del circuit d’orientació d’Engolasters 0,99 €

Disposició transitòria única
Els preus públics establerts en la present ordinació s’entenen sense l’aplicació de l’impost general indirecte. Tots els preus públics que resultin afectats per l’aplicació d’aquest impost es veuran automàticament incrementats conforme al tipus de gravàmen que la llei estableixi per a cada concepte.
Disposició final única
Aquesta ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial d’Andorra.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 22 d’octubre del 2020.